KİMİZ

SAM Araştırma ve Danışmanlık sosyal siyasal ve ekonomik araştırmalar yapan bağımsız bir araştırma kuruluşudur. İlk olarak 1994’te İMV-SAM adıyla kuruldu; 1999’da İstanbul, Levent’teki merkezine taşınarak bugünkü statüsünü aldı.

SAM ülke düzeyine yayılmış saha örgütlenmesi aracılığıyla geniş örneklemli nicel araştırmalar, ayrıca gene ülkenin her yanında odak grup toplantıları, derinlemesine görüşmeler gibi nitel çalışmalar yürütür. SAM bir araştırmanın modellenmesinden, saha çalışmasına, rapor yazımı ve sunumuna kadar bütün aşamalarını gerçekleştirir.

SAM gerek veri toplama gerek veri denetim aşamalarında gelişmiş teknolojik imkanlardan yararlanır; çekirdek kadrosu siyaset bilimci, iktisatçı ve sosyologlardan oluşur. Ayrıca birçok projede, yurt içindeki ve yurt dışındaki akademisyenler ve üniversitelerle işbirliği yapar.

SAM uluslararası araştırmacılar derneği ESOMAR üyesidir.

REFERANSLAR

YEREL YÖNETİMLER

medya kuruluşları

sivil toplum kuruluşları

eğitim kurumları

kamu kurumları

uluslararası kuruluşlar

bankalar

özel şirketler

inşaat firmaları